Zateplenie školskej jedálne

Zateplenie domu so sebou prináša oveľa viac benefitov ako len zníženie tepelných únikov. Zníženie tepelných únikov znamená aj zníženú potrebu energie na vykurovanie a zvýšený komfort pri úžívaní interiéru, zvýšenú požiarnu bezpečnosť, zlepšenie akustickej pohody ale aj predĺženie životnosti konštrukcie domu. Zateplenie domu v konečnom dôsledku zvyšuje jeho hodnotu.

Precízna príprava podkladu dokáže významne ovplyvniť kvalitu izolácie a teda aj komfort bývania. Prvým krokom prípravy je dôkladné upravenie podkladu, ktorý musí byť predovšetkým suchý a dokonale súdržný.

  • Klient: Neuvedené
  • Miesto: Školská jedáleň
  • Rok: 2018
  • Kategória: Verejný sektor